ANBI INFORMATIE EN GEGEVENS

Stichting Fokker Four is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent onder andere, dat uw eventuele donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Als ANBI zijn wij in verband daarmee verplicht bepaalde zaken op deze pagina te publiceren. Stichting Fokker Four kent geen beloningsbeleid en alle bezigheden door bestuurders worden zonder vergoeding uitgevoerd. Indien u de samenstelling, namen en/of de functies van het bestuur wilt bekijken, klik dan hier (of gebruik de links in het menu hiernaast).

Het RSIN/Fiscaal nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de Stichting Fokker Four luidt 8070.50.854.

Het postadres luidt:
Stichting Fokker Four
p/a Zwanenkamp 913
3607PX MAARSSEN

Ons meest recente beleidsplan vindt u hier.
De laatst vastgestelde financiële verantwoording vindt u hier.

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Wilt u de Stichting Fokker Four steunen? Dan is het voor u als pariculier of bedrijf én voor ons het voordeligste als u dat via een periodieke schenking doet. Ook is het uiteraard mogelijk om een eenmalige donatie te doen. Het belastingvoordeel is dan echter wel lager dan bij een periodieke schenking, vanwege de drempel die van toepassing is.

Met een periodieke schenking profiteert u van maximaal belastingvoordeel, dus zonder aftrekbeperkingen. U mag uw schenking jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft u ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst en is uw gift meer waard.

Bereken uw voordeel via de Schenkcalculator (http://www.schenken.nl/cultuur/stichting-fokker-four/rekenhulp)

Aangezien de Stichting Fokker Four een culturele ANBI is, is uw voordeel bij een periodieke schenking nog groter. Als particulier mag u namelijk bij een periodieke schenking uw schenking vermenigvuldigen met een factor van 1,25. Voor bedrijven geldt een factor van 1,5.
Het resultaat is dat u als particulier bijvoorbeeld € 100,-- schenkt aan Stichting Fokker Four, u € 125,-- in aftrek kan brengen. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal € 5.000,-- , in die situatie is uw maximale bijtelling € 1.250,--.

Zo werkt de multiplier!
Stel: u en uw partner hebben samen een inkomen van € 32.500,-- De drempel voor aftrek van een gift is dus € 325,-- (=1%). 

U steunt in 2014 Stichting Fokker Four met een gift van € 400,--.

U mag deze culturele gift op grond van de nieuwe regeling, de multiplier, dus meetellen als een gift van € 500,--. Van deze gift gaat de drempel van € 325,-- af. Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost van € 175,--.  Laat u alles vastleggen bij notariële akte dan heeft u een aftrekpost van € 500.

De aftrek bedrijfsgiften is ook verruimd:
Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, mag dat nu liefst 50 % van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000,--. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 %, tot een maximum van € 5.000,-- per jaar. Er kan dan maximaal € 2.500,-- extra in aftrek worden gebracht.

Hoe kan ik of mijn bedrijf periodiek of eenmalig schenken? Een eenmalige schenking kan rechtstreeks via een overboeking naar ons bankrekeningnummer.
Dit nummer is: NL81 ABNA 0606 5845 28 (indien gewenst kunnen wij u een opgaaf doen toekomen van uw donatie).

Voor een periodieke schenking vult u uw gegevens direct in op via de online module. Indien u kiest voor de bijdrage middels notariële schenking kun u zich aanmelden via deze link. Via deze module kunt u vervolgens het gewenste bedrag aangeven, waarna u door het proces wordt geleid. Wij als Fokker Four hebben ons aangemeld bij www.schenken.nl. Via deze site wordt u door het gehele proces begeleid en na het invullen van uw NAW gegevens etc. krijgt u de concept akte al in uw mailbox met een volmacht. Deze volmacht moet ondertekend worden en samen met de kopie ID-bewijzen van uzelf en eventuele echtgeno(o)te verstuurd worden naar schenkservice. Zij sturen de stukken vervolgens door naar de notaris die de akte afwikkelt. Na afwikkeling krijgt u hier een afschrift van en is de akte notarieel vastgelegd. De kosten van deze akte neemt Fokker Four voor haar rekening bij schenkingen boven de € 400,--. Om de schenking fiscaal aftrekbaar te krijgen, moet u het verschuldigde bedrag van uw schenking pas overmaken, nadat u de definitieve akte van de notaris ontvangen hebt.

Bij eventuele vragen over ANBI aangelegenheden kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@fokkerfour.nl