BATTLE

Battle wordt door Fokker Four o.a. gebruikt voor verplaatsing van en naar airshow's. Deze formatievorm biedt grote bewegingsvrijheid voor alle afzonderlijke vliegtuigen met behoudt van een overzichtelijke formatiestructuur.

De onderlinge afstand tussen de vliegtuigen is ongeveer 50 meter binnen de 'elements'. De afstand tussen de 'elements' A-B en C-D onderling is ongeveer 50 tot 100 meter. Posities binnen de formatie verhouden zich als aangegeven in de tekening.  Door de ruimere opbouw van de formatie hebben de vliegers minder aandacht nodig voor het handhaven van hun positie en kan meer aandacht aan andere taken worden besteed, zoals bijvoorbeeld navigatie.