LINE ABREAST

In de Line abreast bevinden de volgvliegtuigen zich op één lijn (links of rechts) direct naast de leider.