ECHELON

In de echelon (-left/-right) bevinden de volgvliegtuigen zich schuin achter de leider (links of rechts) onder een hoek van ongeveer 45°.