VLEUGEL

De vleugel  bestaat uit een geheel. De metalen liggers en spanten zijn bekleed met een metalen vleugelhuid. De rolroeren zijn weer bekleed met doek. Tussen de rolroeren en de vleugelknik bevinden zich de metalen vleugelkleppen. Het stabilo en kielvlak zijn geheel van metaal. Het hoogte- en richtingsroer bestaan uit een metalen frame bekleed met doek.

De vleugel van de S-11 is geheel van metaal (Alclad) vervaardigd en als een geheel gebouwd. De hoofdconstructie wordt gevormd door twee liggers waarvan de gordingen zijn opgebouwd uit een aantal dural plaatprofielen. De gordingen zijn verbonden door een lijfplaat. Bij de bouw worden eerst de vleugelneus en de vleugelstaart gebouwd. Zij bestaan respectievelijk uit de voorligger met neusribben plus huid en de achterligger met staartribben en huid.
Bij de samenbouw worden beide constructiedelen verbonden door de middenribben en de huid.In iedere vleugelhelft zijn slechts een zestal middenribben aangebracht. Tussen deze ribben is de huid versterkt met een aantal Z-profielen. In de onderhuid bevinden zich acht grote reparatie-deksels, welke, in combinatie met de verlichtingsgaten in de liggers en ribben en diverse inspectieluikjes, het mogelijk maken dat ieder punt van de vleugel van binnen te bereiken is.

In de vleugelneus is een zwaar beslag ingebouwd waaraan het hoofdonderstel wordt bevestigd. Tevens zijn in de vleugelneus de landingslampen en de stuw-statische buis gemonteerd.
In de vleugelstaart bevinden zich de metalen vleugelkleppen (splijtklep) en de rolroeren. De vleugeltippen zijn opgebouwd uit twee schalen van pantalplaat. In de tiprand zijn de navigatielichten en een handgreep aangebracht.
In iedere vleugel is naast de romp een Pliocel brandstoftank gemonteerd met een maximum inhoud van 70 liter. De brandstoftanks worden omsloten door de voor- en achterligger en twee ribben in het vleugelmiddenstuk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vleugelprofiel op de vleugelknik : NACA 2417
Vleugelprofiel aan de tip : NACA 2412
Wrong : 0°
V-stelling : 6°30'
Pijlstelling : 0°
Gemiddelde aerodynamische koorde : 1,73 m
Vleugeloppervlak (incl. rolroeren & kleppen) : 18,5 m